Vítejte na stránkách Exekutorského úřadu Hodonín

VAROVÁNÍ - 15. července 2014

Exekutorská komora ČR varuje veřejnost před falešnými výzvami k zaplacení exekuce. V průběhu dnešního dne jsme obdrželi tisíce stížností týkajících se podvodných e-mailů, které vyzývají k úhradě pohledávek.

E-maily nejsou distribuovány z exekutorských úřadů a obsahují smyšlené a chybné údaje. Navíc jsou doručovány s přílohou ukrývající počítačové viry. Adresáti těchto e-mailů by rozhodně neměli otevírat přílohy, natož pak zasílat jakékoliv finanční prostředky na uvedené účty.

Podrobnější informace shromažďujeme a v průběhu dne je budeme upřesňovat. Adresáti podvodných e-mailů se v případě jakékoliv žádosti o pomoc mohou obrátit na Exekutorskou komoru ČR, která se chystá informovat orgány činné v trestním řízení.

OZNÁMENÍ - 31. srpna 2017

Rozhodnutím prezidia Exekutorské komory ze dne 27. 7. 2017, které se stalo vykonatelným dne 9. 8. 2017, byl soudnímu exekutorovi JUDr. Josefu Černému, kterému zanikl výkon Exekutorského úřadu Zlín dne 31. 12. 2016, ustanoven zástupce Mgr. Kamil Brančík, soudní exekutor, Exekutorský úřad Hodonín.

ID datové schránky pro komunikaci ve věcech převzatých z EÚ Zlín (sp. zn. 011 EX ...) je cxuqia7. Pro rychlejší vyřízení vašich podání je proto prosím zasílejte do této datové schránky.

OZNÁMENÍ - 19. listopadu 2013

Rozhodnutím prezidia Exekutorské komory ze dne 16. 5. 2013, jež se stalo předběžně vykonatelným dne 12. 6. 2013, byl soudnímu exekutorovi JUDr. Jitce Studené, které zanikl výkon Exekutorského úřadu Přerov dne 27. 3. 2013, ustanoven zástupce Mgr. Kamil Brančík, soudní exekutor, Exekutorský úřad Hodonín. Zastoupení dnem 19. 11. 2013 skončilo. Dne 20. 11. 2013 byl do uvolněného exekutorského úřadu jmenován soudní exekutor Mgr. René Mohyla.

Exekutorské úřady byly zřízeny zákonem č. 120/2001 Sb., exekuční řád, jenž znovu zavedl do českého práva pojem exekuce. Soudní exekutory jmenuje ministr spravedlnosti na návrh Exekutorské komory České republiky.

Soudní exekutor je soukromá osoba, kterou stát pověřil exekutorským úřadem. Soudním exekutorem se může stát bezúhonný, plnoletý občan České republiky, který získal úplné vysokoškolské právnické vzdělání, vykonal alespoň tříletou exekutorskou praxi, složil exekutorskou zkoušku a úspěšně absolvoval výběrové řízení.

Soudní exekutor má postavení úřední osoby, je ze zákona nezávislý a přísluší mu některé pravomoci soudu. Územní působnost soudního exekutora není nikterak omezena, svoji činnost tak může vykonávat na celém území České republiky.

S výjimkou exekuční činnosti vykonává exekutor také následující další činnost:

  • Právní pomoc
  • Exekutorské zápisy
  • Úschovy
  • Dražby
  • Jiné činnosti z pověření soudu

Úřední hodiny

Pondělí - Pátek
8.00 - 11.00, 13.00 - 15.00 hodin

Kontaktní informace

Exekutorský úřad Hodonín Sadová 15, 695 01 Hodonín

Telefon: +420 518 346 669
Fax: +420 518 346 682
E-mail: info@exekutorhodonin.cz
e-podatelna

Aktuální nařízené exekuční dražby

Zde naleznete informace o aktuálně nařízených exekučních dražbách. S vašimi případnými dotazy se prosím obracejte na naše pověřené pracovníky uvedené v sekci Kontakty, dle příslušné specializace.

Úvodní stránka